Aangifte van sportongeval.

 

DOWNLOAD DOCUMENT >>  (NIEUW DOCUMENT vanaf september 2018)

 

​Er gebeurt een spelongeval, je loopt een kwetsuur op waardoor medische tussenkomst nodig is. Wat doe je ?

 

Laattijdige aangiftes geven aanleiding tot niet terugbetaling van de medische kosten.

 

Vooral bij ziekenhuisopname is het belangrijk om erop aan te dringen om zo snel mogelijk terug in bezit te komen van het door de behandelde geneesheer ingevulde geneeskundig getuigschrift.

 U gaat op eigen initiatief naar een dokter van uw keuze.

Zorg ervoor dat U steeds het geneeskundig getuigschrift (bovenaan te downloaden) laat invullen en tijdig terugbezorgt aan de club.

(met het nodige klevertje van de ziekenkas)Let op : de aangifte moet binnen de 10 dagen ingediend worden door de secretaris .

 

 

Nadat het ongeval door de bond is ingeboekt ontvangt de secretaris een geneeskundig getuigschrift,

samen met de kwijtschriften mutualiteit (enkel op naam van de speler), apothekersrekeningen, enz.

terugbezorgd worden aan de club alsook de ongevalaangifte met de datum van weder optreden.

 

Belangrijk is te weten dat het niet toegestaan is aan wedstrijden of trainingen deel te nemen alvorens een verklaring van herstel is ingevuld en afgegeven aan de club.

 

Terugbetaling van onkosten

 

Om een spoedige terugbetaling van de onkosten door de verzekeringsmaatschappij te bekomen, verzoeken wij u :

– Zelf onkostennota’s te betalen die u aangeboden worden door dokter, ziekenhuis, apotheker of anderen.

– De onkostennota’s aan te bieden aan uw mutualiteit en het attest “tussenkomst’ te laten invullen

(enkel op naam van de speler)

 

P.S. Men mag minstens 14 dagen niet spelen om in aanmerking te komen voor een terugbetaling van de K.B.V.B.

Stamnummer: 06111

 

Koninklijke Daring Huvo Jeuk

 

 

DH Jeuk

 

logo dh jeuk

Created and sponsored by Prowebsite.be.​

♦ © 2021: alle rechten voorbehouden. ♦  Webmaster: Verbois Jeff  ♦