Vzw KDH JEUK

 

 

                                    Stamboeknummer: 06111

 

INTERN JEUGDREGLEMENT 2020 - 2021                           

 

Doel: 

 

Voor een goede jeugdwerking is er een huisreglement opgesteld dat door de spelers en ouders moet worden gelezen en zo goed mogelijk dient opgevolgd en gerespecteerd te worden door de spelers, ouders, afgevaardigden, trainers en bestuur en andere vrijwilligers. 

 

Stiptheid:

 

Elke speler moet 10’vóór aanvang van de training in volledige uitrusting aanwezig   zijn; 

Stipt op aanvangsuur van de training begeven we ons samen met de trainer naar het terrein; 

Aanwezigheid op training is verplicht; 

Afwezigheid op training of wedstrijd wordt tijdig gemeld aan de trainer; 

Ten laatste 20’ na de training wordt de kleedkamer netjes verlaten; 

Bij thuiswedstrijden komen we 1 uur voor aanvang van de wedstrijd samen; 

Bij uitwedstrijden komen we samen op afgesproken plaats en uur; 

Vanaf U12is een identiteitskaart verplichtmee te brengen bij wedstrijden. 

 

Houding: 

 

Heb altijd respect en beleefdheid voor tegenstrevers, medespelers, trainers, afgevaardigden en vrijwilligers; 

Geef trainers en afgevaardigden bij aankomst en vertrek steeds een hand; 

Conflicten moeten altijd met betrokkenen worden uitgepraat; 

Na elke wedstrijd geef je de scheidsrechter en tegenstrever een hand (ook bij verlies). 

 

Accommodaties:

 

Kantine wordt niet met voetbalschoenen betreden; 

Kleedkamers worden enkels gebruikt om zich om te kleden en te douchen.                  Er wordt niet met de bal gespeeld; 

Dito voor gangen en muren; 

Schoenen moeten buiten worden afgeklopt, niet in de kleedkamer of onder de douche; 

Niet aan de doelen of in de netten hangen; 

Uitrustingen, trainingsmateriaal en accommodaties zijn kostelijk, behandel ze met respect. 

 

Hygiëne:

 

Na iedere training of wedstrijd verplicht te douchen, denk aan badslippers; 

Tijdens trainingen en wedstrijden is het verboden sierraden te dragen; gsm en dergelijke horen ook niet thuis in de kleedkamers !

Denk aan een drankbidon om te drinken tijdens de trainingen en wedstrijdpauzes. 

 

Kledij: 

 

Wij zijn 1 team, 1 club! Naar en van elke wedstrijd komen we in onze training; 

Beenbeschermers zijn verplicht, ook voor trainingen; 

T.e.m. U11 zijn bij voetbalschoenen vaste studs verplicht (door de KBVB); 

T.e.m. U13 zijn voetbalschoenen met ijzeren studs verboden???

Zorg voor aangepast schoeisel en kledij naargelang de weersomstandigheden. 

Voor verloren voorwerpen kan je je bevragen bij de jeugdcoördinatoren. 

 

Vervoer: 

 

Verplaatsingen worden met de auto gemaakt, gelieve indien mogelijk mee te helpen instaan voor het vervoer (zie document De Belgische wetgeving ‘Vervoer van kinderen in de auto); 

Wie rechtstreeks naar het terrein van de tegenstrever gaat verwittigt de trainer hiervan; 

Er wordt stipt op het afgesproken tijdstip en plaats vertrokken. 

 

Gezondheid: 

 

Alcohol en roken zijn ten strengste verboden in de club onder de 18 jaar; 

Gezonde gevarieerde voeding met voldoende verse groenten en fruit is aan te bevelen; 

Het is aangeraden een lichte vetarme maaltijd te nuttigen voor een wedstrijd of training en koolzuurhoudende dranken wordt afgeraden; 

Een goede en voldoende nachtrust is onmisbaar. 

 

 

 

Studie:

 

Studie gaat voor op het voetbal; 

Succes op school en succes op het voetbal gaan meestal hand in hand, een goede weekplanning kan helpen; 

Wij tonen steeds begrip voor afwezigheid wegens schoolverplichtingen, maar dit moet ook wel worden gemeld; 

Tijdens examens kan voor de U12 en ouderekunnen, vanaf de U12,  de trainingen worden aangepast of wordenweggelaten. 

 

Schorsingen: 

 

Spelers die betrapt worden op het gebruik van of dealen van drugs wordenonmiddellijk uit de club gezet; 

Bij wangedrag op onze club en buiten onze club kan een speler disciplinair worden gestraft, dit in samenspraak met trainer, coördinator en bestuur. 

Ouders die trainers of scheidsrechters bedreigen of aanvallen en waarvoor de club een boete dient te betalen zullen deze boete zelf moeten betalen ! Indien er zich ernstige voorvallen plaatsvinden zullen wij de nodige maatregelen treffen !

 

Ouders:

 

Geef enkel positieve aanmoedigingen aan uw zoon/dochter en medespelers; 

Steun bij tegenslagen en teleurstellingen enrelativeer goede prestaties; 

Toon steeds sportief gedrag t.o.v. de tegenstrever en de wedstrijdleiding; 

Er is een trainer, laat de coaching dan ook over aan hem; 

Negatieve kritiek is snel gegeven, probeer het positief te houden. Doe voorstellen tot verbeteringen bij de verantwoordelijken. 

Wij vragen uw kind niet te straffen door het verbieden van trainingen en wedstrijden; 

Tracht rekening te houden met geplande data van wedstrijden en tornooien zodat uw kind steeds aanwezig kan zijn; 

Het betalen van jeugdspelers voor geleverde prestaties (vb. per doelpunt) is onaanvaardbaar; 

Vanaf de U9 worden er geen ouders meer toegelaten in de kleedkamers; 

Bij wedstrijden worden ouders niet toegelaten in de neutrale zone; 

Haal, voor de veiligheid, ten laatste 30’ na de training of wedstrijd uw kind af 

 

 

 

Administratie:

     

Administratieve wijzigingen (adres, telefoon, email, …) dienen zo snel mogelijk te                             worden meegedeeld aan de jeugdcoördinatoren via het document ‘Individuele  steekkaart v/d jeugdspeler’. 

Uw gsm-nummer en/of email adres is voor ons belangrijk voor een vlotte communicatie! Geef het door aan de trainer of jeugdcoördinator.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ONDERSTAANDE STROOK TERUGBEZORGEN AAN DE CLUB !! !! !! 

 

Ondergetekende ………………………………………………………(naam en voornaam) 

Ouder van ……………………………………………………………   (naam en voornaam) 

 

Verklaart kennis te hebben genomen van het ‘Intern reglement jeugdspelers” van KDH JEUK

 

DATUM: ……………………………… 

 

HANDTEKENING: ………………………………

Stamnummer: 06111

 

Koninklijke Daring Huvo Jeuk

 

 

DH Jeuk

 

logo dh jeuk

Created and sponsored by Prowebsite.be.​

♦ © 2021: alle rechten voorbehouden. ♦  Webmaster: Verbois Jeff  ♦